Мерки на претпазливост за пумпа за нуркање

- 2021-06-16-

Хоризонталната пумпа за нуркање работи во вода, лесно истекува, па дури и предизвикува сообраќајна несреќа. С device додека е инсталиран уредот за заштита од истекување, ако вредноста на одводот на пумпата за нуркање ја надминува тековната работна вредност на заштитникот за истекување, заштитникот за истекување автоматски ја прекинува струјата.
Високиот напон и прекумерниот напон ќе ја зголемат температурата на пумпата за нуркање, ќе го скратат периодот на употреба, па дури и ќе ја изгорат нуркачката пумпа. Нисконапонските водови за напојување во руралните области имаат долго време, и често се појавува појава дека напонот на терминалот е премногу низок и напонот за стартување е премногу висок.
Постојат многу видови потопни електрични пумпи, и тоа е инверзија во вода, но количината на вода во водата е мала, струјата е голема, а времето на инверзија ќе го оштети ликвидацијата на моторот. Затоа, потопната електрична пумпа треба да се вклучи пред вода, проверете дали насоката на вртење е точна, ако трифазната ротација на потопната пумпа, веднаш запрете ја пумпата, заменете ги двете фази на трифазната жица на кабелот.