Принципот на работа на млазната пумпа

- 2021-09-03-

Индустриска млазна пумпа, исто така познат како млазна пумпа и исфрлувач. Пумпа која користи вбризгување на работна течност под висок притисок за транспорт на течност. Составен е од млазница, комора за мешање и цевка за проширување. Со цел операцијата да биде стабилна, вакуумска комора (позната и како вшмукувачка комора) е поставена на грлото; Со цел целосно мешање на двете течности, има комора за мешање зад вакуумската комора. За време на работата, работната течност се исфрла од млазницата со голема брзина за да формира низок притисок во вакуумската комора, така што транспортираната течност се вшмукува во вакуумската комора, а потоа влегува во комората за мешање. Во комората за мешање, работната течност со висока енергија и транспортираната течност со ниска енергија се целосно измешани за да разменуваат енергија едни со други, а брзината постепено е конзистентна. Кога влегувате во комората за дифузија од грлото, брзината се забавува и статичкиот притисок се зголемува, за да се постигне целта за транспорт на течност.